Així ho ha decidit la Mesa de Valoració, l’òrgan municipal que adjudica els pisos a famílies en situació de pèrdua de l’habitatge imminent o d’exclusió residencial

una-promocion-viviendas-proteccion-oficial-promovida-por-vimusa-sabadell-1396038341634Les famílies han estat desnonades per la impossibilitat de fer front als pagaments dels habitatges de lloguer on vivien, de petits propietaris. Són famílies amb necessitats residencials, a les quals s’afegeixen altres circumstàncies personals que impossibiliten accedir al mercat ordinari. Pels habitatges que ara ocuparan pagaran lloguers adaptats als seus ingressos.

Els pisos adjudicats procedeixen del fons d’emergència de l’Ajuntament i d’habitatges recuperats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o bé a través de cessions o bé que ha adquirit, en molts casos provinents de bancs.

Els pisos estan situats a diferents barris de la ciutat: Torre‐romeu, Can Puiggener, Can Llong, Espronceda i Can Rull. Respecte aquest punt, Maties Serracant, regidor d’Habitatge, ha assenyalat que “s’està treballant per tal que els habitatges que s’ofereixin a la mesa d’adjudicació no es localitzin tots en un mateix sector, amb dos objectius fonamentals: evitar la concentració en determinats barris i afavorir la mixtura social dels barris de la nostra ciutat”.

La Mesa de Valoració prioritza a quines famílies s’adjudiquen els pisos disponibles, seguint uns barems establerts. Les famílies amb problemàtiques d’habitatge són valorades prèviament de ser presentades pels equips professionals dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament amb criteris objectius que tenen en compte les necessitats d’habitatge a més d’altres circumstàncies sociofamiliars o de vulnerabilitat. Un cop valorades es fa la proposta a la Mesa, i el posterior seguiment.

Formen part de la Mesa de Valoració diferents serveis municipals, entre ells Habitatge i Acció Social.