Des de les CAV de Sabadell, Barberà, Badia, Ripollet i Cerdanyola s'ha impulsat la Coordinadora per un Ensenyament Públic al Vallès Occidental (C.E.P.V.O.) per afrontar l'escenari de retallades en educació als municipis de la comarca.

En aquesta coordinadora hi participen AMPAs, representants sindicals, direccions d'escoles, partits polítics, representants institucionals i plataformes en defensa de l'educació pública. Demà dimarts a les 11h, davant Serveis Territorials de Sabadell, la Coordinadora ha convocat una concentració on es llegirà el manifest i s'entrarà l'escrit al registre.

Des de la Crida us animem a adherir-vos al manifest a través del blog.

Nosaltres ja ho hem fet!!

 

MANIFEST EN DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA ALS MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

En els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya. També s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació d’espais i una falta greu d’inversions en centres per substituir barracons i espais poc dignes per a l’educació pública a l’Europa del segle XXI.

Aquestes inversions en centres i equipaments han de ser una prioritat del departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en la matèria. El pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota de les de l’any 2010.

A aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic demogràfic de moltes poblacions de la nostra comarca comportarà la necessitat de creació de noves línies a secundària. L’aplicació de mesures restrictives realitzades des del departament d’Ensenyament, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar la situació de l’escola pública. La gairebé totalitat d’aquestes mesures afecten els centres públics.

Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa: el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat L’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüències pedagògiques negatives alhora que dificulta el manteniment de línies. Les decisions del departament que plantegen reduir grups només a l’escola pública comporten desigualtat i manca d’equitat.

La defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments que ha aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel departament.

És per tot això que des dels ajuntaments del Vallès Occidental, com a co-responsables de la planificació educativa de les nostres viles, juntament amb les forces sindicals i diverses plataformes de base de la comunitat educativa demanem als serveis territorials d’ensenyament que adopti els següents compromisos:

1.- Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la planificació educativa. La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.

2.- Manteniment de totes les línies a la preinscripció.

3.- Reducció de ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.

4.- Pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics de la comarca.

5.- Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb especial atenció a la formació formació professional i contínua.

6.- Suprimir els concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.

7.- Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic.