L’expedient de fraccionament constata la fràgil situació econòmica de l’empresa concessionària.


Tot just avui hem tingut la possibilitat d’accedir a l’expedient relacionat amb el fraccionament del deute de SMATSA amb l’Ajuntament de més de 2,5 milions d’euros pels serveis de neteja i recollida de residus no realitzats durant els anys 2015 i 2016. Tot i les mesures preses durant l’estat d’alarma que han fet que poguéssim consultar els expedients en format digital, aquest l’hem hagut de consultar necessàriament en paper a dependències municipals i autoritzat en una franja de dues hores.


 


Un cop llegida tota la informació constatem que l’únic que posibilita la solvència i acredita que SMATSA pugui tornar el deute que té amb l’Ajuntament és l’ingrés mensual del contracte amb el mateix consistori. És especialment preocupant que en els càlculs que es realitzen en el pla de viabilitat no hi ha cap previsió de l’impacte de les liquidacions de 2017, 2018, 2019 i el seu efecte en la capacitat de pagament. Aquestes liquidacions no són tràmits que el govern del PSC - Podemos pugui decidir si fer o no, sinó que vetllar pel compliment del contracte i dels diners públics és una obligació del govern i dels serveis tècnics.


 


En aquest contracte essencial i sensible, el més gran de l’Ajuntament de Sabadell, la documentació consultada deixa clar que l’empresa manifesta no tenir béns suficients per actuar com a garantia per poder accedir al fraccionament del deute. Ni tan sols pot accedir a l’aval de les entitats financeres, i això és un element preocupant. De fet el mateix Ajuntament dubta de la validesa de la informació econòmica presentada per l’empresa. Tal com vam apuntar ja fa més d’un any cal que l’Ajuntament sigui responsable i contempli la possibilitat que l’empresa eventualment no pugui assumir la continuïtat del servei. És preocupant que el seu gerent mateix afirmés aquesta setmana que l’empresa pot arribar “al abismo”. Cal que tota la corporació estigui preparada per garantir tots els llocs de feina i el servei públic, donada la seva escassa estabilitat.


 


Tot i que l’Alcaldessa va afirmar en el Ple de 3 de març que el Tresorer accidental s’inhibia de participar dels expedients vinculats a SMATSA, hem pogut constatar que l’abstenció del tresorer no es formalitza fins una hora abans de la signatura del Decret, el mateix 29 de maig.


 


La ràpida resposta de l’Ajuntament a les pretensions de l’empresa, donant resposta a algunes sol·licituds en menys de 24 hores, atorgant nombroses oportunitats per complementar la manca d'informació i resolent l’expedient de forma precipitada a poques hores del termini exigit per l’empresa. La cronologia de l’expedient mostra un tracte de privilegi que no podem compartir i que caldrà analitzar rigorosament.


 


Dimecres vinent s’ha convocat la Comissió Informativa especial de seguiment del contracte, arran de la petició formal per part de la Crida per Sabadell. Aquesta és precisament una de les poques comissions que no s’ha convocat durant l’estat d’alarma, tot i quedar ara clar que sí hi havien informacions rellevants a compartir. Comptem que la Comissió esdevingui un espai real de control i seguiment i per això seguim instant a que es reprengui el seu calendari.