Els projectes seleccionats en l’àmbit social seran executats directament per les entitats proposants i es finançaran mitjançant l’atorgament de subvencions

 

L’Ajuntament de Sabadell torna a activar el procés participatiu Construint Ciutat – Pressupost 2018, posant a disposició de la ciutadania 1.000.000 d’euros del pressupost municipal. L’objectiu és recollir propostes per a millorar l’espai públic, els equipaments municipals i la cohesió social a Sabadell. Els dos àmbits temàtics sobre els quals es podran presentar les propostes tindran una dotació de 500.000 euros cadascun, amb un pressupost màxim de 100.000 euros per proposta en tots els casos.

El primer àmbit inclou la millora de l’espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri, és a dir, la nova urbanització o rehabilitació d’espais públics i la inversió en obra nova per a la millora d’equipaments de titularitat municipal adreçats a ús ciutadà. Com a l’edició anterior, els projectes finalment seleccionats s’executaran per part de l’Ajuntament de Sabadell amb despesa d’inversió.

El segon àmbit inclou l’àmbit social per a la millora de la cohesió a la ciutat o a un barri. Són propostes de caire social, cultural, educatiu, esportiu, etc., que tinguin per objecte el canvi estructural, la millora de la cohesió i de les condicions de vida de la ciutadania. La principal novetat d’aquesta edició és que els projectes finalment seleccionats en aquest àmbit els executaran les entitats proposants i es finançaran mitjançant l’atorgament de subvencions anuals per concessió directa.

Durant la presentació, ahir, del procés participatiu, la regidora de Participació i Atenció Ciutadana, Glòria Rubio, ha assenyalat que “el repte que ens marquem amb aquest procés, el seu èxit, passa perquè les veïnes i veïns que hagin participat puguin comprovar que efectivament la seva intervenció ha servit i ha fructificat en projectes reals. Però, al mateix temps, també volem que qui no ha participat, vegi que al seu barri hi ha hagut millores i que s’animi a participar”.

 

Fases

La primera fase del procés s’inicia el proper 5 juliol amb l’obertura del termini de presentació de propostes, que s’allargarà fins al proper 30 de setembre. Per a l’àmbit de la millora de l’espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri, podran presentar propostes persones majors de 18 anys empadronades a Sabadell i entitats inscrites al registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. En el cas de les propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri, en podran presentar entitats inscrites al registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Les propostes es podran registrar únicament de forma presencial a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de Sabadell. Si es presenten a títol individual, caldrà adjuntar un mínim de 30 signatures de recolzament de veïnes i veïns empadronats majors de 18 anys. Les fitxes de presentació corresponents es podran descarregar en format editable, a partir del mateix dia 5, a la plataforma Decidim Sabadell.

Les propostes vinculades a projectes seleccionats per passar a execució en el marc del procés participatiu Construint Ciutat – Pressupost 2017, no es podran tornar a presentar a aquesta edició. Quant a la continuïtat de les propostes i els projectes que en resultin, aquesta queda limitada a l’execució del pressupost 2018. Per tant, els costos que se’n derivin no s’assumiran o es subvencionaran, necessàriament, en pressupostos futurs.

La segona fase del procés serà la valoració tècnica i l’anàlisi de la viabilitat de les propostes i es durà a terme del 16 d’octubre al 24 de novembre. S’incorpora una fase de treball conjunt entre persones o entitats proposants i els serveis tècnics municipals. L’objectiu és que les propostes que passin a la fase final tinguin el màxim consens de les parts quant a forma de gestió, àmbit territorial, pressupost, continguts i descripció.

Un cop valorades totes les propostes presentades, aquelles que siguin viables seran objecte de suport per part dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell majors de 14 anys, registrats prèviament a la plataforma Decidim Sabadell. L’atorgament dels 4 suports disponibles per usuari/ària es podrà fer efectiu entre l’1 i el 17 de desembre. Tal i com va ja va succeir a la primera edició, s’estableix una participació mínima de 3.000 persones en la fase final de suports perquè el procés es consideri vinculant.

Tota la informació sobre el procés es podrà consultar i descarregar a la plataforma Decidim Sabadell. La presentació de resultats finals i l’inici d’execució dels diferents projectes es farà a partir del gener de 2018. A la primera edició del procés participatiu Construint Ciutat es van presentar 78 projectes dels quals es van validar 46. El període de votacions va comptar amb un total de 6.154 vots, amb 12 projectes finalment seleccionats.

 

Nova plataforma Decidim Sabadell

Decidim Sabadell és la nova plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Sabadell. Es tracta d’un espai de referència per construir una ciutat oberta, transparent, col·laborativa i amb el protagonisme de qui l’habita. El desenvolupament d’aquesta plataforma, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Consorci Localret, ha incorporat a Sabadell i altres municipis que tenen la voluntat de fer que la participació ciutadana sigui protagonista i compti amb eines innovadores, fruit del treball en xarxa i la millora contínua.

El contingut de la plataforma és d’accés lliure, però es recomana registrar-se. Sabadell és l’únic municipi que ha establert el llindar de la participació en menys de 16 anys, concretament a partir dels 14 anys. El registre es pot fer a títol individual, o com a representant d'un col·lectiu o organització. Això permet accedir als processos participatius, afegir propostes, compartir idees en els debats o fer comentaris. Només cal aportar un nom o àlies, adreça de correu electrònic i contrasenya.

A més, si una persona està empadronada a la ciutat, podrà donar suport a les propostes en la fase final d’aquest validant algunes dades i d’altres futurs processos.