Després que diferents ciutadans s’hagin trobat amb dificultats a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals amb l’entitat bancària Caixabank, l’Ajuntament de Sabadell vol comunicar que aquesta empresa ha deixat de ser entitat col·laboradora per al pagament de tributs.

L’Ajuntament de Sabadell, en el marc de facilitar el pagament dels tributs municipals, té establert un conveni amb diferents entitats bancàries, com a empreses col·laboradores, que permeten a la ciutadania, a més de la mateixa Oficina d’Atenció Tributària, disposar de més punts on realitzar el pagament dels tributs i d’altres ingressos de dret públic, com ara les multes de trànsit. Es tracta d’una col·laboració gratuïta i voluntària.

Diferents entitats bancàries havien manifestat en els anys vuitanta la voluntat de ser una entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Sabadell per a la recaptació municipal d’acord amb el que estableix el Reglament de Recaptació.

Amb el temps, des del consistori s’han anat ampliant els diferents canals de pagament i, actualment, es pot fer efectiu també per telèfon, per Internet i des dels caixers instal·lats a algunes dependències municipals.

Des del passat 30 de juny, i de forma unilateral, Caixabank ha presentant la renúncia a col·laborar amb l’Ajuntament de forma gratuïta. Per continuar col·laborant  ha exigit el cobrament de comissions, tant pels  cobraments en finestreta com per rebuts domiciliats.

Aquestes comissions significarien per al consistori un cost addicional per sobre dels 150.000 € anuals, quantitat que l’Ajuntament no està disposat a pagar a l’entitat bancària.

Atès que ara és obert el període de pagament d’alguns dels tributs (IBI, Taxa residus i IAE, entre d’altres), les persones que, amb el document d’avís de pagament, s’han desplaçat fins a aquesta entitat bancària s’han trobat que no ho han pogut fer efectiu.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament es vol recordar la relació de la resta d’entitats col·laboradores i els altres canals de pagament existents així com recordar els avantatges de domiciliar els rebuts on, entre d’altres, a més d’evitar l’oblit dels terminis de pagament, és una forma d’estalviar temps, evitant fer cues i esperes i permet fraccionar el pagament de l’IBI, la Taxa de residus i l’IAE. A més, la domiciliació es pot fer actualment en línia.