L’Ajuntament incentiva el lloguer assequible per mitjà de la Borsa de Mediació, que s'encarrega de la gestió dels lloguers

Nova web d'Habitatge: www.sabadell.cat/habitatge

cs3flyyweaqiiqw L’Ajuntament de Sabadell fa un pas més per donar resposta als reptes en matèria d’habitatge, els quals afecten bona part de la ciutadania, que sovint desconeix el seus drets. L’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, ha afirmat que “cal explicar a la gent que té dret a tenir un habitatge, que han d’exigir aquest dret i que l’administració l’ha de garantir” i per fer-ho “cal una campanya de conscienciació ciutadana en defensa d’aquest dret fonamental”. L’alcalde ha recordat que “el compromís del Govern en defensa del dret a l’habitatge és inequívoc: defensem que no hi hagi cap persona sense habitatge a Sabadell i sense subministraments energètics”.

Per això el leitmotiv de la campanya que es presenta és Cap persona sense llar a Sabadell, cap habitatge buit. A més, la campanya assenta les condicions per garantir els subministraments energètics i incentivar el lloguer assequible.

 

Mobilitzar l’habitatge incentivant el règim de tinença de lloguer

La tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, ha explicat que durant el darrer any “hem treballat en el servei d’habitatge per donar-li més contingut, més enllà de les situacions d’emergència” i ha destacat que, entre altres mesures, es fomenta el lloguer d’habitatges de petits tenidors.

En aquest àmbit, l’empresa municipal Vimusa compta amb la Borsa de Mediació per al Lloguer, que facilita que els propietaris d’habitatges en desús puguin posar-los a lloguer, procés en el qual l’administració garanteix els tràmits per aconseguir l’objectiu només sol·licitant que el preu de lloguer es trobi un 20% per sota del de mercat. Per tant, Vimusa fa la gestió i el seguiment del contracte, assegura l’habitatge i el cobrament de les rendes, ofereix assistència jurídica i controla el bon ús dels habitatges llogats.

Així mateix, des de l’oficina local de l’Habitatge es dóna informació i es tramiten els ajuts econòmics que les diferents administracions atorguen per fer front a situacions d’emergència o per rehabilitar habitatge. També fa les inscripcions al Registre per tal de tenir accés a una llar de protecció social.

 

Inici de la campanya informativa amb el documental La Granja del Pas, amb la presència de Sílvia Munt

La campanya informativa 'Defensem el dret a l’habitatge. Cap persona sense llar a Sabadell' s’iniciarà amb un acte gratuït i obert a tota la ciutadania. Serà el proper 30 de setembre, amb, d’una banda, la projecció del documental La Granja del Pas, dirigit per Sílvia Munt, la qual participarà en un col·loqui posterior a la projecció. I, d’altra banda, amb la presència dels representants de la PAHC; Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hábitat3, i Glòria Rubio, tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidora d’Habitatge.

La Granja del Pas, dirigit per Sílvia Munt, va guanyar el premi al millor documental en la passada edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid. És el fruit d'un any de convivència amb les persones que es reuneixen a la Granja del Pas (Sabadell), punt de trobada de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell (PAHC), des d’on intenten trobar solucions als problemes sorgits de l’emergència habitacional que han afectat centenars de persones

 

Campanya de sis setmanes

La campanya oferirà durant sis setmanes informació de les eines que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania en matèria d’habitatge. Concretament, el Servei d’Habitatge ofereix informació, assessorament i intermediació en diversos àmbits.

D’una banda, també posa a disposició l’Habitadeute, que se centra en les persones en risc de pèrdua d’habitatge i les acompanya en tots tràmits per evitar que es quedin sense llar. També es fa una tasca de contenció, acompanyament personal i emocional de les persones que s’enfronten a un moment cabdal del seu procés vital.

D’altra banda, també disposa del servei de Suport a les Comunitats, que ofereix un conjunt d’actuacions adaptades a les característiques específiques de cada comunitat veïnal, amb una especial atenció a comunitats desestructurades que necessiten un acompanyament integral. Pretén promoure el bon funcionament i la responsabilitat del veïnatge.

Finalment, pel que fa a l’ús anòmal de l’habitatge, l’objectiu és, en primer lloc, acompanyar i assessorar comunitats de veïns on es produeixin situacions irregulars, analitzar-les i donar suport a la comunitat i als ocupants. I, en segon lloc, la detecció d’habitatge buit i la seva mobilització. Les situacions relacionades amb l’habitatge buit es treballen arran de l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. L’ordenança té la finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la propietat, entenent com a habitatge buit el que roman desocupat, permanentment i sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.

Per donar a conèixer les accions municipals en l’àmbit de l’habitatge s’ha creat el web www.sabadell.cat/habitatge. També s’ha editat un díptic informatiu per facilitar l’accés de la ciutadania a les diferents eines de l’Ajuntament en aquest àmbit.

 

Habitatge d’Emergència Social i Subministraments Bàsics

La Regidoria d’Acció Social, mitjançant els Serveis Socials Bàsics Territorials –ubicats en els 13 centres d'atenció primària de Salut–, atén les persones i famílies amb problemàtica d’habitatge per dificultats econòmiques o risc d'exclusió social. Ofereix informació, orientació i tramita recursos econòmics.

El regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha destacat que “hem obert el primer pis de transició i estem treballant per tenir 4 pisos més ben aviat”. Es garanteix un habitatge de transició en els casos en què s’acredita la necessitat, a partir del diagnòstic realitzat pels professionals del servei. Els habitatges s'adjudiquen per mitjà de la Mesa d’Habitatge d’Emergència Social de Sabadell. Fernàndez ha explicat que “estem treballant en un nou reglament de la Mesa per adequar-lo al marc legal”.

També, en el marc del desplegament de Llei 24/2015, es vetlla perquè no es produeixin talls en els subministraments bàsics d’aigua, llum o gas a les famílies que es troben en risc d’exclusió residencial.

Per millorar la resposta a aquestes situacions, s’ha creat recentment el Servei d’Urgències i Emergències Socials (SUES), situat a la plaça del Gas, que treballa de forma coordinada amb els equips de serveis socials desplegats al territori.

 

1r Congrés de Pobresa Energètica

L’Ajuntament coorganitza aquest esdeveniment, pioner a Catalunya i a l’estat espanyol, que acollirà activitats de debat, reflexió i intercanvi, amb l’assistència de 350 professionals i comptarà amb la intervenció de més de 90 ponents. Es farà a la Fira Sabadell els dies 3 i 4 de novembre i la inscripció és gratuïta.

 

Concurs fotogràfic

Coincidint amb el desenvolupament de la campanya, s’ha convocat un concurs per donar a conèixer, per mitjà de la fotografia, els diferents aspectes del dret a l’habitatge, amb imatges relacionades amb el títol de concurs: L’habitatge i les persones. Es poden presentar un màxim de tres fotografies realitzades a de Sabadell. La tècnica i l’estil de les fotografies són lliures, així com l’ús del color o blanc i negre.

Les persones que hi vulguin participar han de presentar la fotografia o fotografies a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana, a l’atenció de la Regidoria d’Habitatge, entre el 26 de setembre i el 5 de novembre. El premi per al guanyador i els finalistes serà de dues entrades per a dos espectacles que tindran lloc entre els mesos de gener i abril del 2017.