Més d'una trentena de persones reflexionen i debaten al voltant del model actual de menjadors escolars i les alternatives possibles cap a un model més sa, sostenible, de proximitat i vinculat a l'economia social del territori

 

El grup de Sobirania Alimentària de la Crida per Sabadell ha impulsat el document Cap a un altre model de menjadors escolars a Sabadell, per uns menjadors col·lectius més sans, més sostenibles, més vinculats al territori i a l'economia social. El punt de partida d'aquest document ha consistit en una primera trobada d'unes 30 persones interessades a millorar la gestió dels menjadors a la ciutat.

La Fundació Futur, com a entitat convidada, ha presentat la tasca que fa en la gestió social i sostenible d'uns menjadors escolars saludables i membres del grup de Sobirania Alimentària han presentat les bases del document que es vol impulsar i treballar a fons amb tota la comunitat educativa i sectors implicats.

La trobada ha servit de punt d'inici i reconeixement de necessitats a la ciutat i n'ha sortit la voluntat de seguir treballant en un grup més ampliat per aconseguir clàusules socials a la nova licitació municipal per a la gestió unificada de menjadors escolars, dotar de major autonomia els menjadors que ho vulguin i treballar a favor de la sensibilització social i la formació perquè nous models de bones pràctiques s'impulsin a la ciutat.

La voluntat de treball conjunt i la necessitat d'organització entre diferents agents implicats s'ha fet patent al llarg de tota la presentació i diferents persones han fet notar la sensació que hi ha en algunes escoles que els menjadors queden a part del projecte educatiu. Així, es continuaran les trobades periòdicament per poder avançar conjuntament cap a uns menjadors més saludables en tots els aspectes per als infants i totes les persones que hi participen.