Durant les darreres setmanes, des de la Crida per Sabadell hem treballat sense pausa per intentar aportar tot el possible en aquest context de crisi: denunciant aquelles accions que afecten negativament a la ciutadania i fent propostes centrades, sobretot, en pal·liar els efectes de la pandèmia sobre els sectors de la població que ja es troben més afectats per les desigualtats socials.

Avui és la Diada de la classe treballadora i ens seguim organitzant per defensar la vida, posant el focus en la necessitat de defensar la sanitat pública i de lluitar per defensar els drets de totes les treballadores. Avui, i cada dia de l’any, necessitem sindicats combatius per plantar cara als embats llançats contra els nostres drets i per aconseguir unes molt necessàries millores laborals.

 

No ha de ser la classe treballadora la que pagui la crisi

Com succeeix sempre quan hi ha una crisi que afecta al sistema capitalista, qui més en pateix les conseqüències és la classe treballadora. Les mesures de l’Estat prioritzen sempre protegir els beneficis de les empreses i les entitats financeres (com vam veure amb el rescat bancari i com ho estem veient ara) per sobre de les necessitats de les classes populars. Cal donar un gir rotund a aquesta dinàmica i posar al centre la vida de les persones i la defensa de la terra. I, alhora, transformar el model econòmic per deixar de prioritzar el benefici privat per sobre del bé comú.

 

Necessitem una sanitat 100% pública i de qualitat

Cal revertir les retallades que la Generalitat va promoure amb el tripartit i el govern de Convergència i ampliar encara més els recursos destinats a la sanitat pública. S’ha d’acabar amb els models de sanitat privada i concertada: la vida i la salut de les persones no ha de ser un negoci.

 

Cal un pla de xoc contra l’emergència social, tant durant el confinament com quan aquest acabi

Des de la Crida hem proposat un ampli paquet de mesures mínimes per aplicar en aquest context d’urgència (Pla de Xoc). Es tracta d’un conjunt de polítiques que podria variar segons les necessitats que vagin sorgint. Alhora, celebrem que el govern municipal hagi acabat veient que cal que el teixit associatiu de la ciutat es pugui implicar en els espais de decisió per potenciar la participació ciutadana i garantir que es tinguin en compte les necessitats del conjunt de la població, tal com proposàvem amb el Compromís per Sabadell. En aquest sentit, vetllarem perquè aquests espais siguin el més democràtics i transparents possible.