La moció s'ha aprovat avui a la Junta de Portaveus malgrat les abstencions del PSC i Podem. També s'ha aprovat la moció conjunta amb ERC contra l'assetjament a ciclistes


La formació portarà al Ple Municipal de desembre una moció per reclamar que es porti a la pràctica de forma efectiva el dret a l’empadronament de totes les persones que viuen a Sabadell


 


Arribem al darrer ple del 2020 i el govern municipal segueix sense presentar el seu Pla de Mandat. El regidor Lluís Perarnau afirma: “Amb això, el govern no només li nega la possibilitat de debat a l’oposició, sinó també al conjunt de la ciutadania de Sabadell.” El mateix veiem amb els pressupostos que s’han aprovat amb un debat a mitges. S’ha bloquejat parlar d’ordenances, que és la part dels ingressos del pressupost. I s’aplaça 6 mesos la planificació de l’ús dels romanents.


Lluís Perarnau continua: “Asseguren que es tracta d’un pressupost que té la voluntat d’abordar la crisi de la Covid-19, però veiem clarament que no és així. Portem quasi nou mesos de pandèmia i les poques mesures que han arribat ho han fet tard i malament.”


Una d’aquestes mesures és la creació d’un paquet de subvencions per ajudar a contrarestar els efectes de la crisi en les entitats. El regidor explica: “Considerem que aquesta és una mesura molt adient, però la seva execució ha estat deficient. Les bases per a la concessió dels ajuts són un calaix de sastre. I l’educació concertada s’emporta 20.000€, el 12,5% de l’import total.” El sistema per punts ha beneficiat les grans entitats, que tenen més fàcil accés a espònsors i altres fonts de finançament, mentre que les petites, moltes d’elles amb un vessant clarament comunitari, tindran unes ajudes molt inferiors.


Per acabar, Lluís Perarnau declara: “Malgrat la tendència del govern de tirar pel dret menystenint les aportacions de l’oposició i de les entitats, des de la Crida seguim fent propostes.”


 


Les mocions de la Crida a la Junta de Portaveus


La regidora Nani Valero exposa: “Avui a la Junta de Portaveus hem portat dues mocions, que han quedat aprovades en els dos casos amb l’abstenció del govern en minoria del PSC i Podemos, i votades a favor pels altres quatre grups municipals.” 


La primera ha estat compartida i treballada amb ERC i amb persones i entitats vinculades a l’ús de la bicicleta. S’ha aprovat elaborar un protocol i una campanya contra l’assetjament que viuen en el seu dia a dia les persones que circulen en bici per la ciutat.


La segona tracta sobre la problemàtica de l’atur i el mal funcionament del SOC i el SEPE. Abans de la pandèmia l’atur ja era un greu problema per a la ciutat. Al desembre de 2019, Sabadell tenia un atur registrat de 12.300 persones, el qual suposa un 11,85% de la població.


Al mes de juny de 2020, la taxa d’atur registrat se situa en un 15%, el qual suposa un augment del 3,3%. Nani Valero declara: “Les dades són molt alarmants. Problemes amb els tràmits de l’atur. El SOC i el SEPE no funcionen. Moltíssimes persones no estan rebent els ingressos als que tenen dret. No s’estan garantint els drets bàsics de la població.”


Aquesta situació no ha millorat aquest segon semestre i els números apunten a una davallada molt major de l’ocupació a nivell global, i amb una afectació molt important a Sabadell. Tot això sumat a que els tràmits de l’atur dels nous aturats des de l’estat d’alarma s’estan veient afectats per un retard de pagament de mesos (moltes persones encara no han rebut els seus ingresos de l’atur).


La regidora continua: “La pèrdua del lloc de treball és un punt d’inflexió cabdal en relació a la possibilitat o no de veure garantides les necessitats bàsiques d’una persona, atès que d’aquesta es poden derivar problemes per pagar l’habitatge, els subministraments o l’alimentació, entre d’altres. Per tal que aquestes situacions no esdevinguin més greus i que per descomptat no es cronifiquin, els municipis es veuen amb la obligació de tenir un mapa contextual correcte de la situació i necessitats de les persones que hi viuen.”


PRINCIPALS ACORDS:


1- Que l’Ajuntament de Sabadell insti el govern espanyol a agilitzar els tràmits de totes les persones treballadores afectades per un ERTO que finalment han estat acomiadades des del març fins avui, per tal que cobrin les prestacions econòmiques de l’Atur de forma immediata.


2- Que l’Ajuntament posi en marxa amb caràcter d’urgència un espai odispositiu d’atenció a les persones afectades per l’impagament de l’atur, per tal que l’administració local tingui una diagnosi real de les situacions d’aquestes persones, de les seves necessitats i també i sobretot, per tal de poder facilitar-los informació real sobre els recursos locals de que poden disposar en cas de necessitar-ho.


 


La moció de la Crida per al Ple Municipal


La resolució publicada el passat 2 de maig en el BOE, que recull i recorda les instruccions tècniques que han de seguir els ajuntaments en la gestió del padró municipal, estableix: “El padró ha de reflectir el domicili on viu cada veïna del municipi. De la mateixa manera que la inscripció padronal és completament independent de les controvèrsies jurídic-privades sobre la titularitat de l’habitatge, ho és també de les circumstàncies físiques, higienicosanitàries o d’una altra índole que afecten el domicili.”


Nani Valero: “Més enllà del valor intrínsec del padró, com a document d’entrada en el registre de veïns i veïnes que viuen en un territori, la inscripció és un pas essencial perquè es siguin reconeguts en la pràctica altres drets fonamentals, com són l’accés a l’educació, al sistema de salut o a les mesures actuals de protecció per fer front als efectes socioeconòmics de la pandèmia, ja que la gran majoria d’aquestes persones es troben en una situació d’extrema precarietat.”


El padró és doncs una eina indispensable que esdevé un instrument clau per a la planificació de serveis i polítiques públiques, i que alhora hauria de funcionar com un mecanisme d’inclusió i convivència. I en el cas de persones migrades sense permís de residència, per a poder acreditar el temps de residència en l’Estat i regularitzar la seva situació.


La regidora Nani Valero conclou: “Sabadell ha estat, històricament, un municipi capdavanter pel que fa a l’empadronament. Som ciutat d’acollida i pionera en polítiques socials i interculturals. Es compta amb els dispositius i circuits per resoldre les situacions particulars. No obstant això, darrerament veiem com veïns i veïnes es troben en situació de llimbs administratiu pel que fa a la tramitació de l’empadronament ja sigui per incompliment en els terminis per donar resposta o bé per traves administratives.”


PRINCIPALS ACORDS:


1- Instar a l’Ajuntament ha de fer efectiu el compliment de la llei, instruccions i recomanacions vigents en matèria del dret a l’empadronament.


2- Informar i formar al personal municipal sobre el circuit, eines i obligacions en materia d’empadronament.


3- Generar una eina de seguiment intern que alerti dels terminis obligatoris en que cal donar resposta a una sol·licitud d’empadronament.


4- Reforçar l’equip municipal responsable de la unitat d’inspecció i validació de l’Informe de Coneixement de residència, vinculat amb Acció Social i amb Intervenció Comunitària.


5- Elaborar i fer pública guia d’empadronament que estigui accesible als diversos punts d’informació de la ciutat, al CAPs, i altres espais d’atenció a la població.