L’actuació, que previsiblement començarà al gener de 2019 i durarà quatre mesos, consolidarà la situació actual

 

La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte d’obres per dur a terme el projecte de rehabilitació de la plaça Indíbil i Mandoni a Infraestructures, Serveis i Obres del Vallès, SL, per un import de 159.986,34 euros. Es preveu que l’obra, que afecta una superfície de 1.595 m², podrà començar al gener del 2019 i durarà quatre mesos.

L’actuació té previst millorar la mobilitat al barri de l’Eixample ampliant l’espai públic disponible d’aquesta plaça per als veïns i millorant la mobilitat dels vianants. Així, el carrer de Buxeda –entre el carrer de Sant Sebastià i el carrer de Ferrer de Blanes– passarà a ser un espai de prioritat dels vianants, ja que quedarà incorporat difinitivament a la plaça. Aquesta obra consolida el canvi que s’hi va fer provisionalment al desembre del 2017 i que permet que només puguin accedir-hi els vehicles que hi tenen un gual i els serveis d’emergència.

Així doncs, en aquest tram del carrer de Buxeda hi haurà una vorera de 3 m feta amb paviment de formigó, 3 m de vial al mateix nivell fet amb paviment asfàltic i 4,20 m d’ampliació de la plaça amb paviment continu de formigó.

Pel que fa l’espai actual de la plaça, s’augmenta la superfície destinada a jocs infantils al voltant de 60 m² i s’hi col·loca un gronxador, un tobogan, un sorral i dues taules amb cadiretes. A més, s’ocupa la zona d’estada amb paviment de sauló. Es plantaran tres arbres nous als escocells que ja hi ha i cinc més en filera, situats en l’ampliació de la zona d’estada.