Candidatures alternatives i d'unitat popular de 14 municipis del Vallès Occidental hem arribat a un acord polític que constata les nostres coincidències, en alguns casos després del treball conjunt d'anys, però en tot els casos a partir del reconeixement mutu. És doncs, un acord que parteix del respecte absolut a la independència de cada una de les candidatures i a la pluralitat i diversitat que representem tant entre les diverses candidatures com dins de cada una d'elles.

Toni

Les candidatures de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Montcada i Reixac , Palau-solità i Plegamans, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa, hem decidit concórrer plegats a les properes eleccions municipals subratllant uns eixos programàtics bàsics que ens uneixen.

1. Contra l’atur i la precarietat, i en suport a l’economia social

El capitalisme és un sistema econòmic que per si mateix és injust, crea grans desigualtats socials, i és insostenible des d’un punt de vista ambiental. Volem construir un altre model de relacions econòmiques més just i igualitari, on la riquesa sigui repartida entre tothom, sense esgotar els recursos del planeta, on la propietat dels mitjans de producció sigui compartida per les comunitats, on no hi hagi explotadors i explotats... A petita escala cal utilitzar els ajuntaments per a treballar en aquesta direcció. Donar eines a les persones sense una feina digna i oferir-los possibilitats i sortides. L'economia social ha de ser un dels eixos, juntament amb la formació i la recuperació de serveis públics, d'aquest treball.

2. Recuperem els serveis públics

Els serveis públics (sanitat, educació, pensions, serveis socials, neteja viària...) responen a donar cobertura als drets de les persones i a les necessitats col·lectives. Actualment als nostres municipis la majoria d'aquests serveis han estat privatitzats, seguint les directrius dels poders econòmics que pretenen fer negoci amb aquests drets i serveis col·lectius. El resultat ha estat que els serveis han patit un retrocés en qualitat, han fomentat pèssimes condicions laborals i en molts casos s'han encarit, a més d'escapar del possible control dels ciutadans. Per tot això, treballarem per la recuperació d'aquests serveis per a la seva gestió pública.

3. Mesures d’urgència contra la pobresa (alimentació, habitatge, energia)

Tolerància zero a la corrupció

Els ajuntaments són la part de l'administració més propera als ciutadans i no poden desentendre's de la situació precària que viuen moltes persones. Cal prioritzar mesures que puguin pal·liar el més urgent sense oblidar el treball de fons per atacar les causes d'aquesta situació.

4. Defensem la participació ciutadana com a eina bàsica d’intervenció política

En els nostres ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania, no pot ser que les decisions que afecten a tots i totes les prenguin uns pocs. Tampoc pot ser que aquestes decisions es gestin “entre bastidors” sota la influència mai transparent de grans interessos econòmics que només busquen el seu guany. Cal enfortir la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació en els nostres ajuntament com la gran eina de presa de decisions, i no només a nivell institucional, sinó bastint una xarxa d’entitats forta que permeti aquesta participació. Per tant la implicació amb els moviments socials és una peça clau en la nostra manera de fer política.

5. Per un Vallès que el puguin reconèixer els nostres fills

La nostra comarca ha patit i sembla que tornarà a patir una forta pressió especulativa sobre el sòl que està transformant-la en un continu urbà. Defensem la preservació dels espais naturals i agraris de gran valor comunitari en si mateixos. Proposem polítiques alternatives de gestió de residus, de gestió de recursos com l’aigua, limitació del creixement urbà amb fins especulatius, denúncia de les empreses contaminants, promoció de les energies alternatives de proximitat...

6. Per una altre model de mobilitat

Tenim una comarca i un país governats per la dictadura del cotxe particular. Això té greus implicacions urbanístiques, ambientals i socials. Defensem un altre model de mobilitat basat en el transport públic i en el foment de les formes de mobilitat més sostenibles: la bicicleta i caminar. Proposem l’ampliació de la xarxa ferroviària (tren i tramvia), per sobre de les noves autopistes que només generen més problemes ambientals, de mobilitat i que ens esguerren el territori (Quart Cinturó, interpolar). Fomentem models urbanístics de proximitat que evitin l’ús del cotxe privat per a qualsevol activitat.

7. Volem bastir ciutats integradores i ben cohesionades socialment

Volem que a les nostres ciutats i pobles hi visqui tothom i s’hi senti ben acollit, respectat i formant part de la comunitat. Treballem perquè les nostres ciutats siguin inclusives i tothom hi puguem desenvolupar el nostre projecte vital amb plena autonomia i sense barreres arquitectòniques ni socials. Promovem la nostra cultura i la identitat nacional, així com la integració activa en iguals condicions i amb plens drets de les persones que s’incorporin a viure a les nostres comunitats.

8. Volem transformar la societat des del més proper, el poble i la ciutat, fent valer la màxima de “pensar global i actuar local”

Per això ens impliquem i estem en contacte amb els moviments socials internacionals, practiquem la solidaritat entre pobles i comunitats de manera recíproca, intercanviem experiències més enllà del nostre àmbit local i comarcal. Volem transformar el món en què vivim per fer-lo més just, sostenible i igualitari, però som conscients que no podem pretendre un món millor si no treballem cada dia per fer-ho possible al nostre voltant.

9. Per una altra manera de fer política

No som professionals de la política ni pretenem ser-ho. Ens dediquem a la tasca pública en interès de tots, com un servei a la comunitat. Per això fa molts anys que practiquem la rotació de càrrecs, ens dotem de codis ètics, limitem els diners que guanyen els nostres representants electes, rendim comptes amb la ciutadania de la feina feta, recollim les seves propostes per a dur-les fins les administracions i tenim organitzacions horitzontals, gens jerarquitzades, on tots i totes prenem les decisions... Volem recuperar el valor de la política com quelcom que és cosa de tots, superant la desafecció dels ciutadans a la mateixa.

10. Pel dret a decidir-ho tot

Des dels ajuntaments volem defensar el dret dels ciutadans a decidir sobre el nostre futur col·lectiu. Hem de poder decidir sobre els temes més importants que afecten als municipis on vivim, però també sobre el futur polític de Catalunya, i els ajuntaments del Vallès han de treballar en aquesta línia.