El període de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 17 de maig i es podrà fer mitjançant el 010 o a Sabadell Atenció Ciutadana (c. de la Indústria, 10)

 

Les beques que l’Ajuntament atorgarà per a l’adquisició de llibres de text i material escolar corresponents al curs 19-20 comptaran amb un pressupost total de 440.000 euros. Així ho ha aprovat avui  la Junta de Govern Local, que ha donat llum verda a la convocatòria dels ajuts. El període de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 17 de maig, ambdós inclosos.

Les beques es destinen a alumnes de Sabadell que cursen ensenyaments obligatoris, des de P3 fins a 4t d’ESO i Educació Especial i tenen com a objectiu donar suport a les famílies en situació més desafavorida, contribuint a que puguin fer front a la despesa que els comporta l’inici del curs escolar.

En aquest marc, els ajuts atorgats per l’Ajuntament ofereixen una alternativa per evitar situacions d’exclusió i complementen les accions que les AMPA i els equips directius dels centres porten a terme pel que fa a la socialització de llibres.

Un cop rebudes les peticions per part de les famílies, les beques s’atorguen distribuint la dotació pressupostària entre totes les sol·licituds que compleixen els requisits contemplats a les bases i convocatòria.

Més informació del tràmit