Programa electoral

Eixos programàtics de la Crida per Sabadell, maig de 2015

 

Aquest programa parteix de l’anàlisi compartit per tota l’assemblea de la Crida de què la situació social actual es caracteritza d’una dinàmica general de despossessió, emergència social i crisi de règim. Una conjuntura que ha donat lloc a importants respostes populars i a noves expressions polítiques. En base a aquesta situació, marquem els reptes del municipalisme davant l’escenari actual i el full de ruta per guanyar Sabadell:

La Crida es proposa com a repte estratègic generar i consolidar un pol popular que a curt termini pugui tenir una incidència política efectiva a través d’una candidatura municipalista a l’Ajuntament, però que tingui com a objectius a mig termini anar molt més enllà, construint estructures de poder popular que permetin la progressiva recuperació real de sobiranies.

En aquest context, l’acció política a les institucions municipals passa per la reconquesta de les diverses sobiranies, recollides ja de forma bàsica en aquell document i que la proposta de programa que teniu a les mans pretén començar a concretar.

Els darrers mesos s’ha desenvolupat des dels diferents grups de Sobiranies de la Crida un treball de recerca i de reconeixement i contacte amb diversos agents implicats en la defensa d’aquests reptes. A partir del debat s’ha avançat en la concreció de les línies estratègiques i les accions a incloure en el programa polític de la Crida; un treball que es va concretar també en la Trobada de Sobiranies del 28 de febrer al Centre Cívic Josep Maria Plans a Can Deu i que es va obrir durant el mes de març mitjançant una web per recollir esmenes i propostes de forma estructurada.

El document a debat no és un document tancat, sinó un pas més en la concreció d’un programa ambiciós, obert i en desenvolupament.

Podeu consultar el programa de la Crida clicant aquí!

© 2015 CRIDA per Sabadell