Les nostres regidores

Maties Serracant Camps

Maties Serracant Camps Alcalde de Sabadell

Llicenciat en Geografia per la UAB

Membre del Secretariat de l’Entesa des del 2011
Regidor de l’Entesa per Sabadell l’any 2014
Vinculat a l’ADENC i a la Campanya contra el Quart Cinturó des de 1993

Lluís Perarnau Reyes

Lluís Perarnau Reyes Regidor de Serveis Municipals i de Seguretat i Prevenció. Regidor del Districte 5.

Membre de l'Entesa per Sabadell

Objectius principals de Serveis Municipals:

– Apropar els serveis municipals i l’organització a les persones a través de lamunicipalització, participació i criteris socials i de transparència.

– Control i fiscalització dels contractes existents.

 

Objectius de Seguretat i Prevenció:

– Seguretat com a dret de les persones. Garantir el lliure exercici dels drets individuals icol·lectius.

– Desenvolupar el model de policia de proximitat.

– Impulsar mesures i plans de prevenció.

Glòria Rubio Casas

Glòria Rubio Casas Regidora de Participació i Intervenció Comunitària i Regidora d'Habitatge. Regidora del Districte 7.

Llicenciada en Dret per la UAB

Membre del col·lectiu feminista Justa Revolta, del sindicat CGT i del Moviment Popular de Sabadell
Fundadora de l’Assemblea d’Okupes de Sabadell

Objectius principals de Participació i Intervenció Comunitària:

Fomentar una participació ciutadana real a partir de l’empoderament de la ciutadania
– Promoure l’autogestió dels equipaments municipals
– Desenvolupar l’Auditoria Ciutadana

Objectius principals de la Regidoria:

– Garantir el dret a un habitatge digne per a tothom (incloent els subministraments)

– Aturar els desnonaments a la ciutat

– Crear una Taula d’Habitatge on participi el teixit associatiu de forma activa

– Posar en marxa un servei institucional d’informació, assessorament i mediació residencial (per a lloguers, ocupacions, assetjament immobiliari, etc.)

– Ampliar la borsa d’habitatge social i protegit i promoure xarxes d’habitatge d’inclusió

– Crear un parc d’habitatge públic per donar resposta a les necessitats d’emergència residencial i garantir l’accés i el manteniment de l’habitatge per part dels diferents col·lectius socials

– Crear i expandir progressivament les reserves de sòl públic/protegit

Míriam Ferràndiz Saus

Míriam Ferràndiz Saus Portaveu del Grup Municipal de la Crida per Sabadell i Regidora de Drets Civils i Ciutadania

Llicenciada en Sociologia per la UAB i Màster en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania

Militant de la CUP i membre de Justa Revolta i del Casal Can Capablanca

Objectius principals de la Regidoria:

– La gestió inclusiva de la diversitat i la defensa dels drets de les persones
– La lluita contra les violències masclistes i l’impuls de la transversalitat de les polítiques de gènere i LGTBI
– Donar eines per una emancipació real entre el jovent, a nivell individual però també a nivell col·lectiu

 

 

 

© 2015 CRIDA per Sabadell