Grup Municipal

El funcionament de la Crida a l’Ajuntament de Sabadell

Les tasques que la Crida realitza a l’Ajuntament de Sabadell es coordinen a través del grup municipal. El grup municipal és alhora un espai físic i un punt de trobada, situat al baixos de l’Ajuntament de Sabadell, en el que hi treballa un tècnic que es dedica a coordinar totes les tasques de les regidores de la Crida i la comunicació d’aquestes amb la resta de l’organització així com amb els ciutadans i ciutadanes. L’horari d’oficina d’aquest espai és de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h. Per contactar­-hi ho podeu fer a través del telèfon 93 745 31 27 o del correu cps.grupmunicipal@cridapersabadell.cat

Alhora, a nivell organitzatiu, aquesta coordinació es realitza a través de dos espais de trobada i debat: l’assemblea de grup municipal i el grup municipal ampliat.

L’assemblea de grup municipal està composta per les quatre regidores de la Crida i la persona que fa de tècnica del grup municipal i es reuneix cada dues setmanes. En aquesta, es coordinen les diferents agendes, tasques i propostes que es fan des de cada regidoria així com es traslladen les propostes i problemàtiques més urgents que sorgeixen des del carrer.

El grup municipal ampliat, està compost per les quatre regidores, el tècnic del grup municipal, el tècnic d’organització de la Crida i una desena d’adherides de la Crida que s’han presentat com a voluntàries. Aquest espai serveix per assessorar als regidors i regidores entorn els temes d’actualitat i les tasques que realitzen en el seu dia a dia.

 

© 2015 CRIDA per Sabadell