Sobirania Residencial

03-150x150

Quan parlem de Sobirania Residencial plantegem que les classes populars elaborin un model de provisió residencial que satisfaci plenament les necessitats residencials de la població, posant aquestes en el fi últim de la seva acció comunitària. És a dir, volem recuperar el valor d’ús de l’habitatge i posar l’èmfasi en el fet social de residir­-hi, d’habitar-­lo. Utilitzar el concepte “residencial” ens permet superar els límits físics d’un habitatge i centrar-­nos en els problemes que afecten a les persones en l’estructura social. Ens permet entendre les diferents manifestacions del problema (persones sense sostre, assentaments, infrahabitatge, desnonaments, sobreocupació…) ubicant­-nos més enllà de les quatre parets de cada habitatge, projectant­-nos al municipi i a la comunitat.

Recuperar i exercir la sobirania residencial implica qüestionar el model actual des de l’arrel, des del model de propietat al de producció, passant pel model de finançament, consum i distribució. No només hem de garantir l’accés a un habitatge, sinó també la permanència en condicions dignes.

Voleu conèixer i treballar en aquest grup? Ompliu el següent formulari.

Comments are closed.

© 2015 CRIDA per Sabadell