Sobirania Popular

01-150x150

Des del grup de Sobirania Popular, treballem per tal de generar debats i propostes entorn la participació social com a eina de transformació, tant des de les institucions com des dels carrers.

Actualment hi ha un allunyament cada vegada més gran dels centres de decisió de les persones a qui van dirigides les actuacions polítiques i socials. Els centres de decisió reals –les instàncies econòmiques– es troben fora de l’àmbit polític i el condicionen per tal que aquest darrer només compleixi les seves atribucions formals i utilitzi els aparells de l’estat per garantir­-ne i afavorir­-ne els interessos.

Des de la Crida creiem que la democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem. Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més pròximes a la societat, tenen una gran oportunitat i, sobretot, responsabilitat en aquest sentit. Els ajuntaments han de ser els ens des d’on es construeixi la radicalitat democràtica anul·lada avui dia. Cal retornar la política a la gent. El nostre objectiu final és arribar al poder popular. El poder popular és l’exercici ple de la sobirania per part del poble en l’àmbit polític, econòmic, social, cultural, ambiental, internacional, i en tot àmbit del desenvolupament de la societat, a través de les seves diverses formes d’organització.

El poder popular es fonamenta en el principi de sobirania, que correspon a l’exercici i desenvolupament de la consciència política i l’organització del poble. L’organització i participació del poble es regeix en aquest poder popular pels principis i valors de la democràcia participativa i protagònica, l’interès col∙lectiu, la justícia, la igualtat social i de gènere, la diversitat cultural, la cooperació, la honestedat, la transparència o la responsabilitat, entre d’altres. El poder popular correspon a la màxima expressió de democràcia directa, on les persones de les classes populars tenen la totalitat del poder respecte a les decisions quotidianes del seu entorn.

La sobirania popular és doncs, aquella que ens permetrà el desenvolupament pràctic de totes les sobiranies que com a Crida plantegem en tant que en el seu conjunt representen l’alternativa de ciutat i societat que volem.

Voleu participar en aquest grup de treball? Poseu-vos en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari.

Comments are closed.

© 2015 CRIDA per Sabadell